LOTUS

world

LOTUS tým

Osobní rozvoj   |   Zdraví těla i mysli   |   Mindset
Dary a talenty   |  Online Business
Práce co nám dává smysl

Vykveť do svého plného potenciálu

Staň se součástí inspirativního prostředí, které ti dodá pevnou půdu pod nohama pro tvůj růst.

Stát se součástí týmu znamená stát se součástí
komunity združující vědomé Tvůrce Nové doby.
Edukujeme o osobním i spirituálním rozvoji, společně překonáváme nejrůznější překážky a stáváme se silněšími, moudřejšími a šťastnějšími, než kdy před tím.
Společně.

LOTUS world je posvátné místo bezpečí, kde můžeme být sami sebou. Nemusíme se bát kritiky a neporozumění.
LOTUS je místo, kde si jsme všichni rovni a neexistuje hloupých otázek či nesplnitelných snů.

LOTUS

world

POJĎME NAJÍT PRÁCI SNŮ

Chtěš se stát součástí LOTUS týmu?
Je jedno, zda máš nebo nemáš zkušenosti.
Vyplň přihlášku a setkáme se v LOTUS Academy.
V Academy je mnoho výukového materiálu,
inspirace, pravidelně se setkáváme.
Pro LOTUS tým organizuji skupinový koučink a  mentoring.
Postupně najdeme perfektní práci přesně pro tebe.

LOTUS tým je součástí Academy z mnoha důvodů.
Nejenom kvůli vzájemné inspiraci a motivaci, ale hlavně proto, protože společně tvoříme LOTUS world.
Společně tvoříme komunitu vědomých tvůrců Nové doby.

Svět, ve kterém je vše možné.

JEŠTĚ NEŽ VYPLNÍŠ PŘIHLÁŠKU, ZAMYSLI SE, ZDA SPLŇUJEŠ NÁSLEDUJÍCÍ:

– jsem hodný člověk
– jsem týmový hráč
– rád/a pomáhám ostatním
– pracuji na osobním rozvoji
– je na mě spoleh
– jsem čestný/á a pravdomluvný/á
– jsem pracovitý/á
– jsem pečlivý/á
– souzním s myšlenkou LOTUS world a chci pracovat online

POJMY KTERÉ JE DOBRÉ ZNÁT

MINDSET
Způsob jakým přemýšlíme.
Myšlenky jsou velmi silný nástroj k tvorbě reality. Naučíme se s nimi vědomě pracovat a společně nastavíme nové nervové spojení a zbavíme se myšlenkových vzorců a limitů, které nám brání v rozkvětu.

KOUČINK
Metoda, díky které se zastavíte a začnete přemýšlet o věceh jinak. Díky koučinku bude váš růst efektivnější a rychlejší. Koučink má svoje specifické techniky, díky kterým se klient nad situacemi zamyslí jinak, než kdy před tím. Najednou uvidí cesty a možnosti, které byly do té doby skryty.

MENTORING
Odborná zpětná vazba, poradenství a inspirace.
Nastavíme si cíle, rozebereme jednotlivé kroky. V rámci mentoringu se můžete na cokoli zeptat, budete mít plnou podporu mentora. Není hloupých otázek, jen hloupých lidí, co se nezeptali. 🙂

VIRTUÁLNÍ ASISTENCE (VA)
Je velmi široké téma a možnosti jsou takřka neomezené.
Základní rozdělení je osobní a businessová.
VA může dělat kdokoli, jakéhokoliv věku, není zde žádné omezení. Záleží zcela na Vás a Vašich dovednostech nebo odhodlanosti se naučit novým věcem.

Autorka projektu

Eliška Polická